• v1
  • v2
  • v3

System identyfikacji wizualnej produktu Vision Inteligentny Dom. Poza podstawowymi elementami identyfikacji jak logo oraz key visual, zaprojektowaliśmy i wydrukowaliśmy pakiet materiałów marketingowych m.in. katalogi, ulotki, teczki ofertowe, segregatory, karty biznesowe, tablice informacyjne.

v4 v5