web1b

Jedna z wielu realizacji do kampanii informacyjno-społecznej CSR.
Strona informacyjna projektu unijnego z rozbudowaną ankietą. Oprócz strony, zrealizowaliśmy również kampanię billboardową na terenie śląska oraz materiały drukowane: informatory, plakaty ulotki.

web2

web3