bez1

Kampania informacyjno-społeczna współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny, wspierająca osoby bezrobotne w pozyskiwaniu nowych umiejętności i doświadczeń. Strona internetowa, materiały drukowane.

plakat